Inovace procesu zpracování sběrového papíru

Inovace procesu zpracování sběrového papíru…

19.1.2017
         
Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o poskytnutí dotace na realizaci projektu Inovace procesu zpracování sběrového papíru, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001719, prioritní osa operačního programu: PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“.

Příjemce dotace:

NOVÁK – papír, s.r.o.

Stradonice 139, 440 01 Peruc

Statutární orgán Miloš Novák

IČ: 25479831

Kontaktní osoba: Jana Trinerová, trinerova@papir-novak.cz, tel: 734 852 323

 

Celkové způsobilé výdaje projektu:              30.000.000,00 Kč

Podpora celkem:                                             10 500 000,00 Kč

Doba realizace projektu:                                1.9.2015 – 31.8.2016

Popis a cíl projektu:

 

Cílem inovace je navržení, uspořádání a vybudování přípravny látky, která zvýší kvalitu zpracování sběrového papíru, a tím i sortiment vyráběného papíru. Inovace umožní vyrábět s nižšími náklady a vyšší efektivitou.

Nově navržené řešení umožňuje výrazně zlepšit výslednou kvalitu papíroviny po zpracování sběrového papíru přes přípravnu látky. Prvním inovačním prvkem je možnost provádět tzv. deinking. Deinking je proces uvolnění tiskové barvy z rozvlákněného papíru za pomocí flotační nádrže a chemikálie, kdy jsou uvolněné tiskové barvy vyháněny za pomocí vzduchu. Důležitá je i teplota rozvlákňování, která by měla být kolem 60°C, což je dosaženo pomocí ohřevu vody přes výměník. Tepelné medium pro ohřev je pára vyráběná v kotli na plyn či LTO. Další inovací je zvýšení stupně vytřídění a čištění suspenze vláken přidáním třídících zařízení a zvýšení počtů nádrží na dvanáct. Počet nádrží plyne ze změny technologického uspořádání přípravny látky a počtu nezbytných procesů při třídění, čištění a zpracování papíroviny. Další velmi důležitou změnou je přidání jednoho rafinéru, který je vybaven fibrilačním onožením a umožňuje regulace stupně mletí papíroviny. V neposlední řadě by celý systém přípravy látky a technologické procesy měly být měřeny a řízeny za pomocí QCS systému, což je systém kvality. Systém měření kvality obsahuje měřící čidla a systém regulace a ovládání s nezbytným programovým a počítačovým vybavením. Souhrn těchto inovací umožní získat velmi kvalitní papírovinu bělejší barvy.

 

Výsledky projektu

Inovace bude mít následující zlepšení a přínosy:

  • Zlepšení výsledné kvality vyráběného papíru.
  • Vyšší přidaná hodnota výrobku.
  • Menší energetická náročnost při sušení papíru.
  • Rozšíření výrobního programu společnosti.
  • Možnost výroby filigranu ze sekundárního vlákna (jedinečný produkt).
  • Vyšší výkon papírenského stroje.
  • Vlivem vyššího objemu výroby dojde i k nutnému navýšení počtu zaměstnanců pro zpracování papíru. (převíjení a řezání).

 

Hledáte něco konkrétního? Žádný problém. Vyplňte níže uvedený formulář nebo nás kontaktujte na čísle +420 415 694 297.

Poptávkový formulářPoptávkový formulář