MODERNIZACE VÝROBNÍHO PROCESU DÍKY NOVÉ DOTACI

Jsme nadšeni, že jsme získali dotaci CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006463, která nám umožnila investovat do nových technologií pro výrobu a zpracování papíru. Díky této podpoře jsme mohli pořídit moderní stroje, včetně brusky na plocho, brusky na kulato, frézovacího a vrtacího stroje, soustruhu a flexotiskového stroje.                 Klíčovým krokem je nahrazení staré brusky za nový stroj, který nejen zvyšuje…