ZÍSKALI JSME NOVOU DOTACI NA NÁKUP INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VÝROBU A ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU

Jsme nadšeni oznamovat, že jsme úspěšně získali dotaci č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006463 která nám umožnila investovat do nových technologií, jež nejenže zlepší naše výrobní procesy, ale také přispějí k ochraně životního prostředí a vytvoření nových pracovních míst. Jednou z hlavních investic získaných prostřednictvím této dotace je nová osmibarevná tiskárna, která je špičkovým příkladem našeho závazku k udržitelnosti…